background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Aktualności

Projekt socjalny Dzień Seniora 2016

W związku z obchodzonym w październiku Międzynarodowym Dniem Osób Starszych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Lubartowie zorganizował Dzień Seniora dla swoich podopiecznych. Impreza z tej okazji organizowana jest cyklicznie, w ramach opracowanego projektu socjalnego. … Czytaj dalej

Konsultacje „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2017-2019

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta Lubartów do wzięcia udziału w … Czytaj dalej

Stypendia szkolne na rok 2016/2017

Wnioski (podania) w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 r. można składać od dnia 1 września do dnia 15 września 2016 roku. Informacje o dokumentach wymaganych do przyznania stypendium szkolnego dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie  przy ul. 3 … Czytaj dalej

Świadczenia rodzinne – okres świadczeniowy 2016/2017

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy od 1 listopada 2016 r. do 30 października 2017 r. można składać od dnia 1 września 2016 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie  przy ul. 3 -go Maja 24A … Czytaj dalej

Energetyczne tornistry w Lubartowie

Wzorem roku ubiegłego, 32 dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie otrzymało tornistry z wyprawką szkolną, ufundowane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin w ramach akcji „Energetyczny tornister”. Spotkanie rozpoczęło się częścią edukacyjną, podczas której dzieci … Czytaj dalej

Ognisko integracyjno-edukacyjne Wakacyjna Przygoda

Dnia 29 sierpnia 2016 r. został zrealizowany projekt pt. „Wakacyjna przygoda”, którego celem było zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPS.       W spotkaniu wzięło udział 42 dzieci, asystenci rodziny, pracownik socjalny, pedagog ze Świetlicy Środowiskowej przy MOPS. … Czytaj dalej

Na wycieczce w ,, Krainie Rumianku’’

W dniu 19.08.2016 nasi wychowankowie wraz z wychowawczyniami udali się na wycieczkę edukacyjno – przyrodniczą do Hołowna ,,Krainy Rumianku’’. Naszą wakacyjną przygodę rozpoczęliśmy od fabularnej gry kupieckiej  pt. ,,Awantura w Krainie Rumianku’’, która odbyła się wśród zabudowań, łąk i wsi. … Czytaj dalej

Fundusz alimentacyjny – okres świadczeniowy 2016/2017

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. można składać od dnia 1 sierpnia 2016 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie  przy … Czytaj dalej

„A w sercu ciągle maj…”

„A w sercu ciągle maj…” – pod takim hasłem w dniu 9 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 3  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Lubartowie  zorganizowali spotkanie  dla  podopiecznych w ramach projektu socjalnego. Wzięło … Czytaj dalej

Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lubartowie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie zachęca wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich rodziny, również te które doświadczają przemocy, do skorzystania ze specjalistycznej pomocy prawnej i psychologicznej. W dniu 4.06.2016r. (sobota) w godz. 8-15 w siedzibie Miejskiego … Czytaj dalej