background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Lubartów ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.Do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubartów,  Załącznik  do Zarządzenia i formularze