background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Ogłoszenia


Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia miejsca w noclegowni

Szczegóły pod adrsem: Strona BIP MOPS

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów

Szczegóły i załączniki na stronie BIP pod adresem: BIP MOPS Lubartów

Ogłoszenie o naborze – asystent rodziny

Asystent Rodziny – ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze – referent

Szczegóły ogłoszenia o naborze na stronie BIP MOPS Lubartów

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze DOCX Kwestionariusz Osobowy PDF Lista kandydatów spełniających wymagania: Lista kandydatów  Wyniki naboru  

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta Lubartów ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów w miejscu ich … Czytaj dalej

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zawiadamia, że poszukuje organizacji partnerskich  (stowarzyszeń) o zasięgu lokalnym dla miasta Lubartów, które przystąpią do  realizacji Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Bliższe informacje o zasadach realizacji Programu … Czytaj dalej

Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2016-2025

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie  ul. 3-go Maja 24A, 21-100 Lubartów,  tel. 81 855 44 50, fax 81 855 45 47 zaprasza do składania ofert na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2016 – 2025 Załączniki do … Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30.000 euro na usługę przeprowadzenia szkoleń zawodowych oraz zorganizowania wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji zawodowej, społecznej i zdrowotnej, w tym w ramach programu aktywności lokalnej, dla … Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie Usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych Usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta Lubartowa, które będą realizowane w miejscu ich … Czytaj dalej