background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Przetargi


Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia miejsca w noclegowni

Szczegóły pod adrsem: Strona BIP MOPS

Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2016-2025

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie  ul. 3-go Maja 24A, 21-100 Lubartów,  tel. 81 855 44 50, fax 81 855 45 47 zaprasza do składania ofert na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2016 – 2025 Załączniki do … Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszej Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o … Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz zorganizowanie wsparcia w formie instrumentów aktywnej integracji: edukacyjnej, zawodowej, społecznej i zdrowotnej, w tym w ramach programu aktywności lokalnej dla osób skierowanych przez MOPS w Lubartowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz zorganizowanie wsparcia w formie instrumentów aktywnej integracji: edukacyjnej, zawodowej, społecznej i zdrowotnej, w tym w ramach programu aktywności lokalnej dla osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej … Czytaj dalej

Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, że w wyniku zakończenia naboru ofert na przeprowadzenie postępowania przetargowego na organizację szkoleń zawodowych oraz doradztwa zawodowego, społecznego i zdrowotnego, w tym w ramach programu aktywności lokalnej dla … Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie postępowania przetargowego, w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkoleń zawodowych oraz doradztwa zawodowego, społecznego i zdrowotnego, w tym w ramach programu … Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze oferty na zorganizowanie imprezy plenerowej

Załączniki do pobrania pod adresem: http://mopslubartow.bip.lublin.pl/index.php?id=54

Zaproszenie do składania ofert

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie jednej, plenerowej imprezy integracyjnej dla uczestników projektu systemowego pn. „OD AKTYWZIACJI DO ROZWOJU. Integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z … Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz organizację wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji: zawodowej, społecznej i zdrowotnej, w tym w ramach programu aktywności lokalnej, dla osób skierowanych przez MOPS w Lubartowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz organizację wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji: zawodowej, społecznej i zdrowotnej, w tym w ramach programu aktywności lokalnej, dla osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Zawiadomienie o wyborze … Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, że w wyniku zakończenia naboru ofert na przeprowadzenie postępowania przetargowego na organizację szkoleń zawodowych oraz doradztwa zawodowego, społecznego i zdrowotnego, w tym w ramach programu aktywności lokalnej dla 26 uczestników projektu „OD AKTYWIZACJI … Czytaj dalej