Pracownicy

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
       

 BOŻENA KULKA

Dyrektor 

11

81 8554450 w.21

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Z-ca Dyrektora ds. pomocy środowiskowej

3

81 8554450 w.27

Badurowicz Ewa specjalista pracy
socjalnej

9

81 8526034

Borowicz Anna specjalista pracy socjalnej

14

81 8526041

Jakubowska Dębek Iwona starszy specjalista pracy socjalnej

9

81 8526034

Gryczka Anna pracownik socjalny

14

81 8526041

Tagońska Magdalena pracownik socjalny

14

81 8526041

Chałupczak Natalia pracownik socjalny

16

81 8526039

Kosior Katarzyna pracownik socjalny

13

81 8526042

Strukowicz Małgorzata specjalista pracy socjalnej

13

81 8526042

Wolińska Agnieszka pracownik socjalny

9

81 8526034

Kapłon Beata pracownik socjalny

16

81 8526039

Zygadło Wanda starszy specjalista pracy socjalnej

13

81 8526042

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

Peterwas Małgorzata psycholog

3A

81 8526044

Oniszko Małgorzata starszy specjalista pracy z rodziną

3A

81 8526044

ZESPÓŁ DS. ASYSTY RODZINNEJ

Michał Polak asystent rodziny

16

698930015

 Sagan Jagoda asystent rodziny

16

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH I USŁUG

JEDUT  MARZENA Z-ca Dyrektora ds. świadczeń i usług

4

81 8554450 w.26

Grymuza Monika inspektor

15

81 8554450 w.30

Januszek Agnieszka inspektor

15

81 8554450 w.30

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

JABŁOŃSKA BEATA kierownik 

4A

81 8554450 w.33

Flisiak Elżbieta inspektor

1A

81 8554450 w.36

Janik Beata inspektor

1A

81 8554450 w.36

Karczmarz Katarzyna inspektor

2A

81 8554450 w.35

Malik Magdalena inspektor

2A

81 8554450 w.35

Sowa Wioleta podinspektor

2A

81 8554450 w.35

Trąbka Tadeusz inspektor

1A

81 8554450 w.36

Sowa Mariola inspektor

15

81 8554450 w.30

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – KADROWY

TUROWSKA  ANNA kierownik 

2

81 8554450 w.28

Kępa Dawid  koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej

1

 81 8554450 w.22
Durska Justyna  sprzątaczka

5

 
Kunaszyk Agata sekretarka

12

 81 8554450 w.20
Zalewski Jerzy goniec 

15

81 8554450 w.30
Podolska Elżbieta sprzątaczka

5

 

STANOWISKA SAMODZIELNE

Antonik  Agnieszka starszy specjalista ds. analityczno-planistycznych, strategii i programów

9

81 8554450 w.24

Skorynkiewicz Iwona radca prawny

10

81 8554450 w.25

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

Piskorska Marzanna główny księgowy

10

81 8554450 w.25

Monika Matuszak-Budzka starszy księgowy

10

81 8554450 w.25

Agnieszka Czarnecka księgowy

10

81 8554450 w.25

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Krzywe Koło 36, 21-100 Lubartów

UNKIEWICZ  EDYTA kierownik  

81 8552446

Karczmarz Dominika instruktor terapii  

81 8552446

Kiełbowicz Sława kucharka  

81 8552446

Ligęza Ewa pracownik wykwalifikowany  

 81 8552446

Niścioruk Eugeniusz konserwator  

81 8552446

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI
Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH
ul. 3-go Maja 24A, 21-100 Lubartów

Krówczyńska Kalina wychowawca    81 8526047
Przysiężniak Anna pedagog    81 8526047
psycholog    81 8526047