background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Aktualności

Decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 14 stycznia 2021 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania  COVID-19 przyznaje się  wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego, w przypadku, gdy złoży wniosek o dodatek mieszkaniowy z umieszczoną na wniosku  adnotacją -“wniosek o dodatek … Czytaj dalej

Apel do Mieszkańców Lubartowa

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Lubartowa W związku ze trwającym okresem zimowym, a co się z tym wiąże niskimi temperaturami powietrza, jak również potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji osobom najbardziej tego potrzebującym, zwracamy się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w … Czytaj dalej

Życzenia Świąteczne

MOPS Lubartów bierze udział w projekcie Szlachetna Paczka

Komunikat dot. dni pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie uprzejmie informuje, że dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy za dzień 26 grudnia 2020 r. (sobota).W związku z tym Ośrodek będzie w tym dniu nieczynny.  

Zaproszenie do udziału w Programie Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Zaproszenie do udziału w Programie Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie  informuje, że od 26 listopada 2020 roku obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220 % kryterium dochodowego określonego w ustawie  o pomocy … Czytaj dalej

Ogłaszamy nabór uczestników do Świetlicy nowych szans