background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko – informatyk

Szczegóły na stronie BIP pod adresem: https://mopsl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=94&p1=szczegoly&p2=10583

ZAPROSZENIE do partnerstwa w ramach Programu LUBARTOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 3+ i RODZINY ZASTĘPCZEJ

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów w miejscu ich zamieszkania w okresie od … Czytaj dalej

#SZCZEPIMY SIĘ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, że pracownicy naszej instytucji oraz Dziennego Domu pomocy Społecznej w Lubartowie służą pomocą zainteresowanym mieszkańcom naszego miasta w wieku 60+ w rejestracji do szczepienia przeciwko COVID – 19 Czytaj dalej

Informacja w sprawie świadczenie wychowaczego 500+

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 od 1 lutego 2021r. będzie można składać online (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) natomiast od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną (papierową) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie lub listownie pocztą. Czytaj dalej

Decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 14 stycznia 2021 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania  COVID-19 przyznaje się  wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego, w przypadku, gdy złoży wniosek o dodatek mieszkaniowy z umieszczoną na wniosku  adnotacją -“wniosek o dodatek … Czytaj dalej

Apel do Mieszkańców Lubartowa

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Lubartowa W związku ze trwającym okresem zimowym, a co się z tym wiąże niskimi temperaturami powietrza, jak również potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji osobom najbardziej tego potrzebującym, zwracamy się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w … Czytaj dalej

Życzenia Świąteczne

MOPS Lubartów bierze udział w projekcie Szlachetna Paczka