Projekt systemowy 2013

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBARTOWIE
informuje, że rozpoczęta została rekrutacja do kolejnej edycji projektu
„OD AKTYWIZACJI DO ROZWOJU.
integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej w Lubartowie”.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które są mieszkańcami miasta Lubartów, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, bądź zatrudnione, korzystające z pomocy społecznej, osoby w wieku aktywności zawodowej 15 – 64 lata, o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Przewidujemy, iż w 2013 roku do projektu zakwalifikowanych zostanie 22 nowych uczestników.