Fundusz alimentacyjny

 Komunikat w sprawie okresu świadczeniowego 2016/2017

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. można składać od dnia 1 sierpnia 2016 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie  przy ul. 3 -go Maja 24A w pokoju nr 1a w godzinach od 8.00 do 14.30.
Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach wymaganych do uzyskania świadczeń dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie  przy ul. 3 -go Maja 24A w pokoju nr 1a w godzinach od 7.30 do 15.30.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń  przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia  30 listopada.

Złożenie wniosku po dniu 31 października 2016 r. skutkuje ustaleniem prawa do świadczeń  z funduszu  alimentacyjnego  od miesiąca złożenia wniosku.