300+ „Dobry Start”

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start można składać od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku (przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną).

Od 1 sierpnia 2020r. stosowne druki  dostępne i przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie przy ul. 3 Maja 24A
tel. 81 852-60-32, tel. 81 852-60-33
od poniedziałku – do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30

Należy podkreślić, że wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 30 listopada. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Stosowne druki zostaną udostępnione do pobrania na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce  w przedszkolu lub szkole.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach pomoc do rodzin trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start będzie przesłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start