background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Aktualności

Program „Opieka 75+” – edycja 2022

Do pobrania:

Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2022

Do pobrania:

Ogłoszenie o programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022”.

Ogłoszenie o programie „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2022

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów

Szczegóły na stronie BIP: https://mopsl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=175&p1=szczegoly&p2=79734

Nabór na wolne stanowisko – Główny księgowy

Szczegóły na stronie BIP pod adresem: https://mopsl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=94&p1=szczegoly&p2=11537

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla Uchodźców z Ukrainy

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie realizuje zadanie związane z wypłatą świadczenia, przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie miasta. Czytaj dalej

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc m.in. w postaci: jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę, świadczeń rodzinnych oraz z pomocy społecznej. Czytaj dalej

Wolontariat dla osób ze znajomością języka ukraińskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie poszukuje w ramach wolontariatu, chętne osoby ze znajomością języka ukraińskiego (mile widziani emerytowani nauczyciele oraz inne osoby), które mogłyby udzielać wsparcia w urzędowych kontaktach pracowników Ośrodka z obywatelami Ukrainy. Czytaj dalej