background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lubartowie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie informuje, że w dniu 6 lipca br. w godzinach 10-18 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej można będzie uzyskać pomoc psychologiczną  i prawną. Porady udzielane będą nieodpłatnie; oferta skierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin pokrzywdzonych przestępstwem, również  doświadczających przemocy. Powyższe działania prowadzone są przez członków Stowarzyszenie Równych Szans ,,Bona Fides” w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka. Osoby, które chcą skorzystać z tej formy pomocy proszone są o zgłoszenie pod numerem tel.: 81 855 44 50 w. 26


CPI