background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Konsultcje „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2014-2016”

Burmistrz Miasta Lubartów

zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta Lubartów do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2014-2016”.
Konsultacje odbędą się w dniach od 15 lipca 2013 r. do 15 sierpnia 2013 r.

Wypełniony formularz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2013 r. na adres poczta@mops-lubartow.pl

Zarządzenie  Nr VI/478/13 Burmistrza Miasta Lubartów  z dnia 27 czerwca 2013  r.  i formularz konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2014-2016 do pobrania na stronie:  http://mopslubartow.bip.lublin.pl/index.php?id=54