background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Ognisko integracyjne dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w Lubartowie

Dnia 06.09.2013 roku zostało zorganizowane ognisko integracyjne dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny oraz dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Spotkanie, które odbyło się 06.09.2013 r. miało na celu zapoznanie się rodzin, współpracujących z asystentem rodziny, by w późniejszym czasie możliwe było stworzenie grupy samopomocowej.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 15.00 w Lisowie – Górki Lisowskie. Zorganizowana została w plenerze, na polanie, wśród drzew. Wzięło w niej udział 32 dzieci oraz matki współpracujące z asystentem rodziny. Atrakcje towarzyszące ognisku obejmowały gry i zabawy z nagrodami, zawody sportowe, obrazkowe bingo, malowanie twarzy, duże bańki mydlane oraz zabawy chustą klanzy. Podczas, gdy dzieci zabawiane były przy współpracy młodzieży z fundacji animacji lokalnej FRAKTAL, asystent rodziny zaprosił wszystkie matki przybyłe na ognisko w miejsce nieco oddalone od pozostałych uczestników. Został przedstawiony cel spotkania, asystent rodziny wyjaśnił, że chciałby, aby grupa stała się stałym źródłem wsparcia.
Podczas imprezy pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie rozpowszechniali wśród dorosłych uczestników przedsięwzięcia  informacje  na temat wczesnej profilaktyki nowotworowej i zachęcali do wykonywania bezpłatnych badań w ramach Konkursu „Zdrowa Gmina”. Podejmowano działania propagujące prewencję chorób nowotworowych, a zwłaszcza raka piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego. Rozdano materiały, ulotki informacyjne, komiksy dla dzieci i dorosłych „Kodeks zdrowego życia”.
Dzięki podejmowaniu inicjatyw wspierających działania na rzecz dzieci i młodzieży lubartowskie firmy udzieliły pomoc rzeczową w zrealizowaniu wielu atrakcji. Do akcji włączyli się liczni sponsorzy.
Po zakończonych zabawach dzieci  miały możliwość udania się do stajni „STANKA”, gdzie nakarmiły konie, a następnie mogły się pobawić na placu zabaw znajdującym się w pobliżu stadniny. Przez cały czas trwania imprezy panowała rodzinna atmosfera.
Sam udział w zawodach, przeżywane emocje i radość ze wspólnie spędzonego czasu w grupie rówieśniczej, stanowiły o powodzeniu imprezy. Zaangażowanie wszystkich dzieci, ogromna pasja z jaką podchodziły do realizacji powierzonych zadań oraz pomysłowość, jaką często musiały się wykazać, zasługuje na słowo uznania. Duża różnorodność zaplanowanych konkurencji i atrakcji w ramach imprezy sprawiła, iż każdy uczestnik miał szansę pokazać swoje możliwości w wybranej dziedzinie. Na zakończenie odbyła się loteria fantowa, w której każde z dzieci otrzymało skromny upominek.
O godzinie 18.30 nastąpiło podsumowanie spotkania oraz podziękowanie wszystkim przybyłym za miło spędzony czas. Dzieci otrzymały symboliczny certyfikat dokumentujący uczestnictwo na ognisku. Impreza dzięki wspólnym staraniom pracowników MOPS przebiegła sympatycznie i radośnie, a dzieciom umożliwiła niezapomniane przeżycia. Spotkanie matek objętych współpracą asystenta rodziny, dzięki tak przygotowanemu zapleczu przebiegało w otwartej, życzliwej i pełnej empatii atmosferze. Rodziny objęte asystą zgodnie stwierdziły, że tego typu przedsięwzięcia, mające na celu wymianę ich doświadczeń, pomagają zapobiegać izolacji i wyraziły chęć uczestnictwa w spotkaniach grupy, gdzie będzie możliwe podzielenie się swoimi problemami.