background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Impreza profilaktyczno-rekreacyjna Marsz Po Zdrowie

REGULAMIN IMPREZY PROFILAKTYCZNO – REKREACYJNEJ
Marsz po Zdrowie
Działania w ramach Konkursu ,,Zdrowa Gmina”

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie i Urząd Miasta Lubartów w partnerstwie z Klubem Aktywnych ART – FIT.

II. CEL IMPREZY

Upowszechnienie wiedzy na temat wczesnej profilaktyki nowotworowej oraz badań mających na celu wczesne wykrycie raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego. Celem imprezy będzie również popularyzacja zachowań prozdrowotnych ważnych dla realizacji celu głównego; Nordic Walking jako aktywna forma zdrowego trybu życia i spędzania czasu wolnego.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Lubartów; marsz Nordic Walking odbędzie się 26 października 2013 r. (sobota).
 2. Rozpoczęcie imprezy: godzina 11.00, plac przy Urzędzie Miasta Lubartów ul. Jana Pawła  II 12.
 3. Zakończenie imprezy: godzina 13.30.

IV. UCZESTNICTWO

 1. W marszu Nordic Walking prawo startu mają osoby, które w dniu 26.10.2013 r. zarejestrują się i zaakceptują Regulamin imprezy.

V. ZASADY UCZESTNICTWA

Uczestnicy mają obowiązek:

 1. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zobowiązać do jego przestrzegania.
 2. Złożyć oświadczenie o starcie w marszu na własną odpowiedzialność i o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w imprezie.
 3. Posiadać wygodny, sportowy strój oraz sportowe obuwie dostosowane do warunków atmosferycznych.
 4. Uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym techniki marszu Nordic Walking, co będzie możliwe w dniu imprezy.
 5. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność przy poruszaniu się po drogach publicznych.
 6. Stosować się do poleceń organizatorów i instruktorów,
 7. Poinformować organizatorów lub instruktorów o kontuzji, złym samopoczuciu lub innych zagrożeniach.

BPZL