background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lubartowie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie informuje, że już po raz trzeci w dniu 21 grudnia br. w godz. 9 – 17 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie  w ramach Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej można będzie uzyskać pomoc psychologiczną  i prawną. Porady udzielane będą nieodpłatnie; oferta skierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin pokrzywdzonych przestępstwem, również  doświadczających przemocy. Powyższe działania prowadzone są przez członków Stowarzyszenie Równych Szans ,,Bona Fides” w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Osoby zainteresowane, które chcą skorzystać z tej formy pomocy proszone są o zgłoszenie pod numerem tel.: 81 855 44 50 w. 26

plakat