background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Zabawa andrzejkowa w DDPS w Lubartowie

Andrzejki  – wieczór  wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji.
Różnego rodzaju imprezy andrzejkowe stały się domeną ludzi młodych, niestety zapomina się coraz częściej, że osoby starsze, samotne, a także niepełnosprawne również potrzebują spędzić czas z innymi ludźmi na beztroskich zabawach przypominających im czasy młodości. Spotkanie osób starszych z okazji Andrzejek jest świetną okazją do zaktywizowania oraz zintegrowania ww. grupy osób. Spotkanie takie pozwoli powiększyć liczbę osób starszych korzystających z dóbr kultury, a także może przyczynić się do liczniejszego uczestnictwa w innego rodzaju przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej. W związku z tym 26 listopada 2013 roku w ramach projektu „ Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Lubartowie formą wsparcia i integracji lubartowskich seniorów” została zorganizowana zabawa Andrzejkowa dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie. W zabawie wzięło udział 50 osób. Towarzyszyły jej różnego rodzaju gry, zabawy a nawet wróżby Andrzejkowe. Podopieczni z chęcią brali w nich udział.  Nie obyło się również bez wspólnych tańców i śpiewów przy muzyce. Wspólne zabawy były dla nich szansą na powrót do czasów młodości.