background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lubartowie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie informuje, że w dniu 31 maja br. (sobota) w godzinach 10-18 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie w ramach Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej można będzie uzyskać pomoc psychologiczną i prawną. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin pokrzywdzonych przestępstwem, również doświadczających przemocy. Porady udzielane będą nieodpłatnie. Powyższe działania prowadzone są przez członków Stowarzyszenie Równych Szans ,,Bona Fides” w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą skorzystać z tej formy pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami tut. Ośrodka pod numerem tel.: 81 855 44 50.

plakat2