background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lubartowie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie zachęca wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, również doświadczające przemocy w rodzinie, do skorzystania ze specjalistycznej pomocy prawnej i psychologicznej. W dniu 13 grudnia 2014r. (sobota) w godz. 10-18 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie będą dyżurować specjaliści, którzy nieodpłatnie świadczyć będą swoją pomoc. Usługi realizowane są przez członków Stowarzyszenia Równych Szans ,,Bona Fides” w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.  81 855 44 50 w. 26

MC122012