background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Obchodny Dnia Pracownika Socjalnego

21 listopada br. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się Wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego.
– To wielkie święto całego środowiska pomocy społecznej. Jest ono formą wyróżnienia – wśród innych zawodów – pracowników pomocy społecznej, dostrzeżenia ich roli i znaczenia dla społeczeństwa. Wykonujecie państwo trudną pracę, która wymaga zaangażowania, determinacji i wytrwałości – podkreślił w swoim wystąpieniu wojewoda lubelski Wojciech Wilk.
W obchodach wzięli udział pracownicy ośrodków pomocy społecznej i pracownicy socjalni z całego województwa. Kilkudziesięciu osobom wojewoda wręczył odznaczenia, a także dyplomy uznania, m.in. pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymały: Bożena Kulka – Kierownik MOPS i Wanda Zygadło – specjalista pracy socjalnej, a Srebrny Medal za Długoletnią Służbę: Marzena Jedut – kierownik Działu Świadczeń i Usług oraz Ewa Badurowicz – starszy pracownik socjalny. Gratulujemy.