background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lubartowie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie zachęca wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich rodziny, także te które doświadczają przemocy, do skorzystania ze specjalistycznej pomocy prawnej i psychologicznej. W dniu 28.02.2015r. (sobota) w godz. 9-17 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie dyżurować będą specjaliści, którzy nieodpłatnie udzielać będą pomocy w ww. zakresie. Usługi realizowane są przez członków Stowarzyszenia Równych Szans ,,Bona Fides” w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Powyższe działania wpisują się również w organizację ogólnopolskiej akcji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Ośrodka, lub pod numerem        tel.  81 855 44 50 w. 26

MC23022015