background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Zły Pan

W dniu 07.04.2015 r. w ramach realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie, dzieci oraz dorośli objęci wsparciem MOPS w Lubartowie, mieli możliwość udziału w specjalnie dla nich zorganizowanych warsztatach profilaktycznych dot. problemu przemocy domowej. Warsztaty poprzedziły spektakl pozostający w aktualnym repertuarze Teatru H.Ch. Andersena pt. „Zły Pan” z cyklu ,,TRUDNE SPRAWY” opierającego się na współczesnej literaturze dotykającej problemów, z którymi styka się współczesna rodzina. Sztuka adresowana jest zarówno do dzieci, dorosłych, jak i do specjalistów podejmujących pracę na rzecz rodziny.

,,TRUDNE SPRAWY” mają na celu wspomóc młodego człowieka w ich doświadczaniu, pomóc w ich zrozumieniu i oswoić je. Teatr pozwala oddziaływać zarówno na świadomość młodego widza, jak i na jego opiekuna. Warto wspomnieć, że honorowy patronat nad projektem „Zły Pan” objęła Ambasada Norwegii w Warszawie, Rzecznik Praw Dziecka oraz Lubelski Kurator Oświaty. Od pierwszych minut obrazy pojawiające się na scenie wzbudziły zainteresowanie widzów i wywołały skrajne emocje.  W przedstawieniu przemoc nazywana jest „chorobą”; treści spektaklu definiują agresję, która nie może być uznana za coś normalnego i wskazują, że nie ma sytuacji bez wyjścia i zawsze trzeba szukać rozwiązania. Dziecko doświadczające przemocy może się zwrócić do Rzecznika Praw Dziecka, ale też do sąsiadki, do babci, do księdza, do pedagoga szkolnego, lub do kogoś, kogo obdarza swoim zaufaniem.

Za organizację przedsięwzięcia w całości odpowiedzialni byli: pedagog i wychowawca Świetlicy Środowiskowej przy MOPS w Lubartowie, asystent rodziny oraz specjalista pracy z rodziną Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego. W warsztatach i przedstawieniu uczestniczyło 43 osoby.
Wyjazd ten z pewnością przyczynił się do podniesienia świadomości większości uczestników i nabycia umiejętności, jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi, agresją ze strony dorosłych, czy rówieśników.

Przemocy w rodzinie nic nie usprawiedliwia i należy jej przeciwdziałać.