background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lubartowie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie zachęca wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, także te które doświadczają przemocy w rodzinie, do skorzystania ze specjalistycznej pomocy prawnej i psychologicznej. W dniu 04.07.2015 r. (sobota) w godz. 9-17 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie, kolejny raz dyżurować będą specjaliści, którzy nieodpłatnie będą udzielać porad w ww. zakresie. Usługi realizowane są przez członków Stowarzyszenia Równych Szans ,,Bona Fides” w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Ośrodka, lub pod numerem tel.  81 855 44 50 w. 26.

CI_062015