background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

A w sercu ciągle maj…

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Lubartowie w 2014 roku zapoczątkowały realizację projektu socjalnego skierowanego do osób obejmowanych wsparciem przez te instytucje pn. ”A w sercu ciągle maj…”,  afirmującego radość i zabawę. Tegoroczna edycja odbyła się 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie.  W  spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miasta Lubartów – Pan Janusz Bodziacki oraz delegacje: Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lubartowie oraz Klubu  Złotego Wieku.

Zaproszonych gości powitała Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie Pani Bożena Kulka, a następnie ciepłe słowa do zebranych skierował Burmistrz Miasta. Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze, zadbano o bogaty program. W części artystycznej wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 1 w Lubartowie, grupa młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Lubartowie, grupa taneczna z PMDK w Lubartowie oraz dzieci ze Świetlicy Środowiskowej przy MOPS w Lubartowie. Do tańca i śpiewu porywała kapela „Lubartowiacy”.  W trakcie spotkania nie zabrakło także zabaw i konkursów proponowanych przez realizatorów projektu, w których uczestniczyli zaproszeni goście; przewidziany był również poczęstunek przygotowany przez DDPS w Lubartowie.

Doza dobrego humoru, uśmiechu i zadowolenia które nie znikało z twarzy uczestników spotkania, uświadamiają ważność i celowość organizowania i propagowania przez MOPS i DDPS w Lubartowie przedsięwzięć przyczyniających się do wyzwalania pozytywnych emocji i integracji społecznej.