background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Zmiana kryterium dochodowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, że od dnia 1 października 2015 r., weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.1058 z dnia 29 lipca 2015 r.)

Od dnia 1 października 2015 r. obowiązują następujące kryteria dochodowe i kwoty świadczeń z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł
  • dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł.
  • maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 604 zł.
  • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 288 zł.

Zmiana kryterium dochodowego dotyczy także osób ubiegających się o stypendium szkolne. Od dnia 1 października 2015 r. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 514 zł.