background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Apel do mieszkańców Lubartówa

Szanowni  Państwo! Mieszkańcy Miasta Lubartów.

Zima to czas ekstremalnych warunków pogodowych z którymi wszyscy musimy się zmierzyć.  Pamiętajmy, że negatywne zjawiska atmosferyczne najbardziej odczuwają osoby bezdomne, starsze, samotne, niepełnosprawne życiowo, które w sposób szczególny wymagają wsparcia  i pomocy. W trosce o ich dobro niezmiernie istotne jest zaangażowanie społeczne i wykazanie wrażliwości na los osób pozbawionych dachu nad głową, posiadających złe warunki lokalowe lub pozostawionych bez opieki i pomocy osób najbliższych. Nie bądźmy obojętni na ludzkie nieszczęście. Zwracam się do mieszkańców miasta  z apelem o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Wierzę, że aktywna postawa społeczności lokalnej szczególnie wobec osób bezdomnych, przebywających na klatkach schodowych, przystankach autobusowych, ogródkach działkowych oraz przekazanie o nich informacji odpowiednim służbom  pozwoli na podjęcie  szybkich interwencji. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wrażliwości na sprawy osób najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego.

Sygnały o potrzebie niesienia pomocy proszę zgłaszać do:

  1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie (Tel. 81 855 44 50),
  2. Urzędu Miasta w Lubartowie (Tel. 81 855 22 73),
  3. Straży Miejskiej w Lubartowie (Tel. 81 855 38 65),
  4. Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie (Tel. 81 855 20 31).

Informacje o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa lubelskiego dostępne są w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24 A oraz na stronie internetowej   Wydziału Polityki Społecznej UW w Lublinie pod adresem: www.wps.lublin.uw.gov.pl w zakładce Wsparcie osób bezdomnych.

                                                                                           Burmistrz Miasta Lubartów

mgr inż. Janusz Bodziacki