background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Dzień Seniora

Już  po   raz  jedenasty   Miejski   Ośrodek   Pomocy   Społecznej   w   Lubartowie  wspólnie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Lubartowie zorganizował w ramach projektu socjalnego „ Dzień Seniora”. Tym razem seniorzy spotkali się 28 października br. w Szkole Podstawowej Nr 3. W lubartowskim święcie seniorów uczestniczył burmistrz Janusz Bodziacki oraz delegacje Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie, Klubu Złotego Wieku, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klubu Seniora „ Age”.
Zaproszonych gości powitała Pani Bożena Kulka kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a życzenia w imieniu Samorządu Miasta złożył Burmistrz Miasta.
Spotkanie osób samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych uświetniły występy: dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3, grupy tanecznej z Gimnazjum Nr 1, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Miłym zaskoczeniem dla uczestników spotkania był występ pensjonariuszki Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Nie zabrakło też dobrej muzyki, śpiewu, poezji, wspólnych zabaw i tańca.
Do tańca i śpiewu porywała kapela „ Lubartowiacy” a nad oprawą muzyczną czuwał Pan Zbigniew Skrzypek.  Przewidziany był również poczęstunek przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Lubartowie.