background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zawiadamia, że poszukuje organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym dla miasta Lubartów, które przystąpią od miesiąca maja 2016 r. do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Bliższe informacje o zasadach realizacji Programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub można uzyskać je w MOPS w Lubartowie ul. 3-go Maja 24 A.