background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Konkurs plastyczny ,,Mój świat bez przemocy”

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie organizuje . Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Burmistrz Miasta Lubartów. Celem konkursu jest podniesienie poziomu wrażliwości i świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców na problemy przemocy. Adresatami konkursu są uczniowie wszystkich, lubartowskich szkół podstawowych.  Zainicjowanie artystycznej refleksji na temat zjawiska przemocy może bezpośrednio posłużyć dostrzeżeniu problemu w sytuacjach rówieśniczych, rodzinnych, czy sąsiedzkich. Z pewnością poszerzy również wiedzę społeczności lokalnej o samym zjawisku.
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na dzień 17.05.2016r.; 3-osobowa komisja konkursowa nagrodzi 15 wyróżniających się prac.
Szczegółowe informacje zawarto w regulaminie konkursu.


Regulamin konkursu plastycznego pt. ,,Mój świat bez przemocy’’

 1. Organizatorem Konkurs jest Zespół Interdyscyplinarny
  Przeciwdziałania Przemocy w Lubartowie. Patronat honorowy konkursu objął Burmistrz Miasta Lubartów.
 2. Konkurs jest akcją promocyjną, która ma na celu podniesienie poziomu wrażliwości
  i świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców na problemy przemocy w rodzinie.
 3. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich szkół podstawowych
  z terenu miasta Lubartów.
 4. Prace konkursowe powinny obrazować m.in. pozytywne zachowania promujące przeciwstawianie się przemocy, wyrażać dezaprobatę wobec zjawiska przemocy
  oraz promować odpowiednie wzorce zachowań życia rodzinnego.
 5. Założenia organizacyjne:
  – prace przekazywane na konkurs muszą być pracami własnymi, jednego autora, wcześniej niepublikowanymi,-każdy uczestnik może przekazać tylko jedna pracę, w formacie  A4 lub A3,
  – technika wykonania pracy jest dowolna tj. malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, mozaika (technika płaska bez użycia materiałów nietrwałych),
  – każda praca powinna zostać podpisana na odwrocie drukowanymi literami (imię i nazwisko uczestnika, nazwa i adres szkoły, klasa, kontakt telefoniczny do opiekuna-nauczyciela),
  – przesłane na konkurs prace nie będą zwracane.
 6. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 16 maja 2016r. Prace powinny zostać dostarczone lub przesłane na adres: Zespół Interdyscyplinarny
  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie, ul. 3-go Maja 24A
  21-100 Lubartów.
 7. Prace oceni powołana przez organizatora 3-osobowa komisja,
  która oceni prace w dwóch kategoriach: uczniowie klas I-III i IV-VI.
 8. Organizatorzy przewidują dla laureatów konkursu 15 równorzędnych nagród rzeczowych, przyznanych bez względu na kategorię wiekową.
 9. Rozstrzygnięcie konkursy nastąpi w dniu 17 maja 2016r., a wyniki zostaną podane
  na stronie internetowej organizatora oraz wysłane do prasy lokalnej
  z poszanowaniem dóbr osobistych dziecka.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji nadesłanych prac
  w mediach papierowych i elektronicznych oraz do podania do wiadomości publicznej danych osobowych nagrodzonych.