background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lubartowie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie zachęca wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich rodziny, również te które doświadczają przemocy, do skorzystania ze specjalistycznej pomocy prawnej i psychologicznej. W dniu 4.06.2016r. (sobota) w godz. 8-15 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie dyżurować będą specjaliści, którzy nieodpłatnie udzielać będą pomocy w ww. zakresie. Usługi realizowane są przez członków Stowarzyszenia Równych Szans ,,Bona Fides” w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Ośrodka, lub pod numerem tel.  81 855 44 50 w. 26