background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

„A w sercu ciągle maj…”

„A w sercu ciągle maj…” – pod takim hasłem w dniu 9 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 3  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Lubartowie  zorganizowali spotkanie  dla  podopiecznych w ramach projektu socjalnego. Wzięło w nim udział 100 osób. Zamierzeniem organizatorów było wzmocnienie aktywności osób starszych  oraz ich poczucia własnej wartości. Inspiracją do zrealizowania przedsięwzięcia, była chęć  uświadomienia  młodemu pokoleniu, jak istotna jest dla ludzi starszych obecność osób bliskich, opieka i uwaga im poświęcona przez młode pokolenie.

Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Miasta Lubartowa oraz przedstawiciele Klubu Złotego Wieku, Związku Emerytów i Rencistów, Uniwersytet Trzeciego Wieku,  Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych oraz Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania zgromadzonych gości  przez Kierownika MOPS Panią Bożenę Kulkę oraz Burmistrza Miasta Lubartów Pana Janusza Bodziackiego , którzy skierowali ciepłe słowa do uczestników spotkania. Spotkanie umiliły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja i  występy Świetlicy Środowiskowej przy MOPS w Lubartowie. Zaprezentowali się także  tancerze z Klubu Tańca Towarzyskiego  „Chochlik” działającego przy Lubartowskim Ośrodku Kultury oraz solistki LOK. Swoje utwory zaśpiewała Męska Okazjonalna Grupa Wokalna „Chórtownia” z PMDK. Tradycyjnie natomiast pieśni biesiadne mogliśmy usłyszeć w wykonaniu Kapeli Ludowej „Lubartowiacy”.

Podjęte w projekcie socjalnym działania spotkały się z wielkim zainteresowaniem środowiska lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, którzy wyrazili chęć udziału  w takich przedsięwzięciach. Wielkie wrażenie i  zaskoczenie wywarło  na uczestnikach spotkania zachowanie młodych artystów wobec osób starszych, ich otwartość, szacunek , tolerancja i życzliwość wzbudziła wielki podziw  podopiecznych MOPS.

Zebrani goście mieli okazję do wspólnego śpiewania,  tańczenia a także wzmocnienia kontaktów interpersonalnych co jest istotnym przez marginalizowanie problemu wykluczenia.  Dopełnieniem uroczystości był poczęstunek przygotowany przez  DDPS w Lubartowie.