background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Konsultacje „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2017-2019

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta Lubartów do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2017-2019”
Konsultacje odbędą się w dniach od 17 października 2016 r. do 26 października 2016 r. Wypełniony formularz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 26 października 2016 r. na adres poczta@mops-lubartow.pl.

Do pobrania:

                 Pobierz plik w formacie PDF