background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Apel Burmistrza Miasta Lubartów

Szanowni  Państwo! Mieszkańcy Miasta Lubartów.

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. W trosce o ich dobro niezmiernie istotne jest zaangażowanie społeczne i wykazanie wrażliwości na los osób pozbawionych dachu nad głową, posiadających nieodpowiednie warunki lokalowe lub pozostawionych bez opieki i pomocy osób najbliższych. Nie bądźmy obojętni na ludzkie nieszczęście.

Zwracam się do mieszkańców miasta  z apelem o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Wierzę, że aktywna postawa społeczności lokalnej szczególnie wobec osób bezdomnych, przebywających na klatkach schodowych, przystankach autobusowych, ogródkach działkowych oraz przekazanie o nich informacji odpowiednim służbom  pozwoli na podjęcie  szybkich interwencji. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wyczulenia na sprawy osób najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego.

Sygnały o potrzebie niesienia pomocy proszę zgłaszać do:

  1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie (Tel. 81 855 44 50),
  2. Urzędu Miasta w Lubartowie (Tel. 81 855 22 73),
  3. Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie (Tel. 81 855 20 31).

Informacje o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa lubelskiego dostępne są       w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24 A oraz na stronie internetowej   Wydziału Polityki Społecznej UW w Lublinie pod adresem: www.wps.lublin.uw.gov.pl w zakładce Wsparcie osób bezdomnych.

 

                                                                                                Burmistrz Miasta Lubartów
( – )
Janusz Bodziacki

 

 

 

Lubartów, dnia 25 października 2016r.