background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Program szczepień profilaktycznych

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Lubartów – klientów MOPS   w Lubartowie w wieku 60+  na lata 2016-2018

Realizując zadania własne w zakresie profilaktyki zdrowotnej, Gmina Miasto Lubartów organizuje  program szczepień ochronnych w populacji zwiększonego ryzyka –  u kobiet  i mężczyzn od 60 roku życia, który poprzez realizację profilaktycznych szczepień przeciwko grypie sezonowej ma przyczynić się do zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne  wśród wybranej populacji. Program skierowany jest do osób od 60 roku życia, zamieszkałych  i zameldowanych na terenie miasta Lubartowa, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Bezpłatne szczepienia ochronne będą wykonywane w Centrum Medycznym Anamed    w Lubartowie przy ul. Kolejowej 5, w dniach 23 i 24 listopada 2016 r.  oraz podczas wizyt domowych u pacjentów w dniu 25 listopada br.

Należy podkreślić, że grypa jest jedną z najczęściej występujących wirusowych chorób zakaźnych. Stanowi ona istotną przyczynę zachorowań i śmiertelności w wielu regionach świata, także w Polsce. Wywołuje ją wirus grypy, który atakuje drogi oddechowe. Grypa przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową  (np. podczas kichania),    a największa ilość zachorowań występuje podczas sezonowych epidemii. Największa zachorowalność na grypę występuje wśród osób młodych, natomiast zgony występują głównie w populacji osób powyżej 60 roku życia (60+). W większości przypadków zachorowanie na grypę powoduje obłożną chorobę, natomiast  w części przypadków mogą występować powikłania lub zgony, które odnotowuje się szczególnie u dzieci, osób starszych     i obciążonych innymi, dodatkowymi poważnymi chorobami.

Grypa rozpoczyna się najczęściej gwałtownie i od początku towarzyszą jej ostre objawy. Okres najbardziej nasilonych objawów ostrej infekcji wirusowej górnego układu oddechowego trwa zwykle około 3–4 dni. Wydłużenie tego okresu jest wskazaniem do wizyty lekarskiej.  Dla grypy charakterystyczne są:  wysoka gorączka;  dreszcze;  bóle mięśniowe, kostno-stawowe;  intensywny ból głowy; ból gardła i suchy kaszel;   uczucie wyczerpania i ogólnego rozbicia zwykle występujące od początku choroby, które  mogą trwać jeszcze przez 2–3 tygodnie od ustąpienia infekcji;  brak apetytu.

Łagodzenie objawów oraz skracanie czasu trwania grypy odbywa się poprzez przyjmowanie  leków przeciwgrypowych, zaś najskuteczniejszą metodą zapobiegania grypie są profilaktyczne szczepienia ochronne.

Specjaliści przekonują, że szczepienia to bardzo dobra ochrona przed chorobą.  Szczepionka skutecznie chroni przed powikłaniami i jest  ogólnie bezpieczna i skuteczna  w grupach podwyższonego ryzyka, co zostało potwierdzone szeregiem badań. Trzeba też pamiętać, że z wiekiem odporność ludzka spada  i ekonomiczniej jest się zaszczepić za darmo, niż wydawać później pieniądze na drogie leki.

Do wszystkich Uczestników Programu apelujemy o przybycie na szczepienie    w wyznaczonym dniu!