background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego

21 listopada br. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się Wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego

– To wielkie święto całego środowiska pomocy społecznej. Jest ono formą wyróżnienia –wśród innych zawodów – pracowników pomocy społecznej, dostrzeżenia ich roli i znaczenia dla społeczeństwa. Wykonujecie państwo trudną pracę, która wymaga zaangażowania, determinacji i wytrwałości – podkreślił w swoim wystąpieniu wojewoda lubelski  Przemysław Czarnek.

W obchodach wzięli udział pracownicy ośrodków pomocy społecznej i pracownicy socjalni z całego województwa. Kilkudziesięciu osobom wojewoda wręczył odznaczenia, a także dyplomy uznania, m.in. pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. Złoty medal za Długoletnią Służbę otrzymały: Halina Stanisławska – Z-ca Dyrektora ds. pomocy środowiskowej, Krystyna Wachowiec – Główna księgowa,  Grażyna Wrotkowska  – Starszy pracownik socjalny, Monika Grymuza – Inspektor. Srebrny medal otrzymały: Edyta Unkiewicz – Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Małgorzata Strukowicz –  Straszy pracownik socjalny. Gratulujemy.