background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Informacja dla członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, iż w dniu 3 styczna 2017 r. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podpisał porozumienie z Centralnym Ośrodkiem Sportu, na mocy którego członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej będą mogli wypoczywać w podległych COS Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanym, Władysławowie-Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spale. Dzięki zawartemu porozumieniu Weterani będą korzystać z Ośrodków Przygotowań Olimpijskich na specjalnych, preferencyjnych warunkach. Szczegóły i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci.gov.pl.