background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Konsultacje Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza do wzięcia udziału  w konsultacjach projektu „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022”

Konsultacje odbędą się w dniach od 25 września 2017 r. do 13 października 2017 r.

Wypełniony formularz należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie  do 13 października 2017 r. w formie przedstawionej w Zarządzeniu.

Załączniki do pobrania pod adresem: Strona BIP MOPS Lubartów

Protokół z przeprowadzonych konsultacji:  Protkół