background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Apel Burmistrza Miasta Lubartów

Szanowni  Państwo Mieszkańcy Miasta Lubartów!

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, w podeszłym wieku i innych, które
z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na niebezpieczeństwo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób.

W trosce o ich dobro niezmiernie istotne jest zaangażowanie społeczne i wykazanie wrażliwości na los osób pozbawionych dachu nad głową, posiadających nieodpowiednie warunki lokalowe lub pozostających bez wsparcia i opieki bliskich. Nie bądźmy obojętni na ludzkie nieszczęście.

Aby uniknąć negatywnych w skutkach zdarzeń, zwracam się do mieszkańców naszego miasta z apelem o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Wierzę, że aktywna postawa społeczności lokalnej szczególnie wobec osób bezdomnych, przebywających na klatkach schodowych, przystankach autobusowych, ogródkach działkowych oraz przekazanie o nich informacji odpowiednim służbom pozwoli na podjęcie szybkich interwencji. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski
o wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wyczulenia na sprawy osób najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego.

Sygnały o potrzebie niesienia pomocy proszę zgłaszać do:

  1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie (tel. 81 855 44 50),
  2. Urzędu Miasta w Lubartowie (tel. 81 855 22 73),
  3. Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie (tel. 81 855 20 31).

Informacje o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa lubelskiego dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie
ul. 3-go Maja 24A oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej UW w Lublinie pod adresem: www.lublin.uw.gov.pl (w zakładkach kolejno: Urząd, Wydziały, Wydział Polityki Społecznej, Wsparcie osób bezdomnych).

 

Burmistrz  Miasta Lubartów
( – )
Janusz Bodziacki