background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

„ A w sercu ciągle maj”

„ A w sercu ciągle maj” – pod takim hasłem po raz piąty pracownicy MOPS i DDPS w dniu 13 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 3  w Lubartowie realizowali projekt socjalny. Odbiorcami projektu są podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie.  Na spotkanie zaproszono łącznie 100 osób. Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Miasta Lubartów, przedstawiciele Rady Seniorów Miasta Lubartów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uśmiechy na twarzy, aktywne włączanie się w propozycje organizatorów świadczą o zadowoleniu zebranych,  dowodzą że  spotkanie było udane oraz że pomysłodawcy spotkania trafili w oczekiwania gości.

Założeniem projektu jest wzmacnianie kontaktów interpersonalnych, podtrzymywanie więzi międzyludzkich, proponowanie form spędzania wolnego czasu, przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia, podniesienie poczucia własnej wartości u uczestników spotkania. Głównym celem jaki organizatorzy chcieli osiągnąć przy realizacji projektu socjalnego „A w sercu ciągle maj” jest przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji i problemu wykluczenia społecznego.

Wykorzystano zdjęcia wykonane przez  Tygodnik „Lubartowiak”.