background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Świetlica Nowych Szans

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im.Eugeniusza Kwiatkowskiego
w partnerstwie z Miastem Lubartów/MOPS w Lubartowie
zaprasza do udziału w projekcie Świetlica nowych szans

Celem projektu jest rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, oferujących programy profilaktyczno – terapeutyczne, w formie prowadzonej świetlicy środowiskowej na terenie Miasta Lubartów. Wsparciem zostanie objętych 80 (po 40 na każdą turę) – dzieci i młodzież zagrożeni wykluczeniem społecznym w wieku od 7 – 18 lat ( skończone 7 , nieukończone 18), będącymi uczniami szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Lubartów w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych.

W ramach wsparcia unijnego organizowanych będzie szereg działań, aktywizacyjno – doradczych dla dzieci i młodzieży prowadzonych w formie warsztatów, mini wykładów, dyskusji, rozmów indywidualnych, konkursów, gier i zabaw ruchowych.

Wsparcie obejmuje:

– Wsparcie opiekuńczo – wychowawcze
– Grupowe warsztaty z psychologiem
– Indywidualne konsultacje psychologiczne
– Rozmowę z kuratorem
– Arteterapia
– Savoir – vivre
– Warsztaty : terapia zajęciowa,
– Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych
– Podstawowy kurs komputerowy
– Kurs ECDL BASE lub równoważny
– Zajęcia plastyczno – artystyczne
– Zajęcia sportowe
– Zajęcia taneczne oraz teatralne
– Poradnictwo prawne i obywatelskie
– Wychowanie patriotyczno – duchowe