background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Nie chcę być bierny

Od 1 sierpnia 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie i Lubelska Fundacja Rozwoju realizują projekt „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY” na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020. Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Głównym celem projektu jest wzrost reintegracji społecznej i zawodowej 50 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie (23 kobiet) oraz zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych, podniesienie statusu zawodowego i społecznego poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem poprzez uczestnictwo w kompleksowym programie reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej.

Grupę docelową w projekcie stanowić będą mieszkańcy Lubartowa, korzystający ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zg. z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej).

Do udziału w projekcie zapraszamy szczególnie osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnością, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A, tel. 81 855 44 50

Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Lubartowie ul. Cmentarna 10, tel. 81 855 14 20

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami dostępne pod adresem:

http://www.lfr.lublin.pl/projekty/nie-chce-byc-bierny/

http://www.lfr.lublin.pl/rekrutacja-na-szkolenie-pracownik-gospodarczy-z-uprawnieniami-palacza-c-o-i-sep-do-1kv-dla-klientow-mops-w-lubartowie/

http://www.lfr.lublin.pl/rekrutacja-na-szkolenie-sprzedawca-czyni-z-egzaminem-ecdl-dla-klientow-mops-w-lubartowie/

https://www.lfr.lublin.pl/5224-2/