background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Dzień Seniora 2019 r.

Kontynuując tradycję, już 15 raz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zorganizował „Dzień Seniora”. Tym razem w ramach obchodu tego sympatycznego święta, w dniu 10 października 2019 roku, w oparciu o projekt socjalny, który jest najbardziej pożądaną metodą pracy socjalnej w środowisku lokalnym, została zorganizowana wycieczka do Regionalnego Muzeum Cebularza w Lublinie. Założeniem projektu było wsparcie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia zarówno instytucjonalnego, jak i ze strony najbliższego środowiska lokalnego.
W projekcie uczestniczyło 30 osób w wieku powyżej 50 roku życia, którzy są beneficjentami Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz MOPS w Lubartowie. Dla uczestników wycieczki odbył się interaktywny pokaz przygotowania cebularza – tradycyjnego wypieku na Lubelszczyźnie, w trakcie którego pracownicy muzeum, wcielając się w postaci legendarnych: Esterki oraz piekarza Franka, przedstawili genezę jego powstania i przygotowania.
Podczas wizyty oprócz legendy powstania cebularza, jego właściwości spożywczych oraz przepisu, wedle którego jest on przygotowany, uczestnicy spotkania mogli również po krótce zapoznać się z historią Lublina. Seniorzy na chwilę stali się aktywnymi piekarzami, przyczyniając się do powstania aromatycznych wypieków. Chętnie angażowali się w powierzone im czynności, nie kryli radości i uznania dla prowadzących za fantastycznie spędzony czas oraz zdobytą poprzez przednią zabawę wiedzę. Każdy wykonał własnego cebularza, którego otrzymał na pamiątkę tego spotkania. Wizytę w muzeum zakończyła degustacja „lubelskich” wypieków.
Projekt po raz kolejny przyczynił się do integracji środowiska seniorów, które zawsze z oczekiwaniem uczestniczy w tego rodzaju przedsięwzięciach.