background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Informacja

Z dniem 2 marca 2020 roku realizacja świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń Dobry Start 300+, wydawanie Karty Dużej Rodziny oraz Lubartowskiej Karty Dużej Rodziny odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3 Maja 24a.

Przeniesienie realizacji powyższych zadań z Urzędu Miasta Lubartów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie wynika z uchwały Nr XVI/131/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie.

W związku z powyższym wnioski w wymienionych sprawach należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie.

Obraz może zawierać: tekst „DOBRY START 300 dla voznia 500+ RODZINA”