background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

WAŻNA INFORMACJA dotycząca interesantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie

W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich zostały wprowadzone czasowe ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów:

1. Wejście interesantów na teren Ośrodka jest niemożliwe. Wszystkie wejścia do budynków będą zamknięte.

2. Załatwianie spraw i osobisty kontakt z pracownikami Ośrodka możliwy jest jedynie przez okno, znajdujące się przy tylnym wejściu Ośrodka (od strony parkingu), w tym celu należy użyć dzwonka alarmowego znajdującego się przy drzwiach.

3. Do minimum ogranicza się pracę w terenie pracowników poza siedzibą Ośrodka, szczególnie pracowników socjalnych, asystentów rodziny.

4. W dniu wypłaty świadczeń w godz. 10.00-14.00 możliwe będzie wejście do Ośrodka wyłącznie jednej osoby po odbiór zasiłku w okienku kasowym.

Zaleca się, aby sprawy głównie załatwiać poprzez kontakt telefoniczny
081 855 44 50 (sekretariat),
081 852 60 46 (świadczenia rodzinne),
081 852 60 42 (pracownicy socjalni),
081 852 60 32 (świadczenia wychowawcze) lub
za pomocą wiadomości e-mail pod adresem poczta@mops-lubartow.pl oraz tradycyjnej korespondencji wysyłanej na adres 21-100 Lubartów, ul. 3-go Maja 24 a, a także przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Informuję również, że zgodnie z POLECENIEM WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. PN-VII.0520.2.2020 czasowo, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zawieszono działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. Krzywe Koło 36. Prosimy o wyrozumiałość, stosowanie się do zaleceń służb medycznych i sanitarnych oraz śledzenie bieżących informacji w mediach.

p.o. Dyrektora MOPS
Marzena Jedut