background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

KOMUNIKAT


Drodzy Mieszkańcy Lubartowa,
Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce spowodowaną koronawirusem oraz wytycznymi dotyczącymi organizacji pomocy, informujemy że OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ, a w szczególności starsze, samotne, niepełnosprawne, które własnym staraniem, czy przy pomocy rodziny nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, otrzymają wsparcie w tej formie. Osoby, o których mowa, będą weryfikowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. W tym celu podejmowane będą kontakty telefoniczne, co pozwoli określić, czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. Żywność będzie dostarczana przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojska Obrony Terytorialnej i Policji.

Zgodnie z POLECENIEM WOJEWODY LUBELSKIEGO PN-VI.0520.5.2020 z dnia 14 marca 2020 r. poniżej zamieszczamy Instrukcję pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną.

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej
3. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową
– FEDERACJA POLSKICH BAKÓW ŻYWNOŚCI
– POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
– POLSKI CZERWONY KRZYŻ
– CARITAS
– STWOARZYSZNIE ODRA- NIEMEN
4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty
5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS
6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywość i w jakie miejsce należy ją dostarczyć. Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający. Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt