background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, że Komenda Głowna Policji uruchomiła bezpłatną aplikację mobilną „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie  (https://twojparaol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Ponadto zawiera informacje np. z zakresu prawa, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym.

W opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w obecnym czasie epidemii koronawirusa COVID – 19 i koniecznością wprowadzonych ograniczeń w przemieszczaniu się aplikacja ta może być szczególnie przydatna osobom doznającym przemocy domowej w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy domowej.    

Jednocześnie wskazujemy, że osoby doświadczające przemocy mogą kontaktować się z pracownikami socjalnymi i specjalistą pracy z rodziną, w dni robocze, w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonów 81 855 44 50 i 852 60 44. We środy i czwartki, w godz. 800 – 1300 możliwy jest kontakt z psychologiem, pod numerem telefonu 81 852 60 44.
Pomoc całodobowo świadczona jest również przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie