background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Rekomendacje dla Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubartowie

Jest nam miło, czujemy się dowartościowani i niezwykle wyróżnieni niespodzianką jaką otrzymaliśmy od wyjątkowej osoby. Pani Renata Durda, bo o Niej mowa, jest kierownikiem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, certyfikowaną superwizorką i specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkinią Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, społeczną doradczynią Rzecznika Praw dziecka. Dla nas i wielu pracujących na co dzień w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest autorytetem i wybitnym specjalistą, toteż z tego względu Jej słowa traktujemy jako świadectwo wykonywanej przez nas pracy.

Za otrzymane rekomendacje bardzo dziękujemy.