background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informujemy, że w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, osoby zainteresowane bezpłatnymi artykułami żywnościowymi wydawanymi w ramach powyższego Programu, mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, w celu zakwalifikowania do korzystania z tej formy pomocy.
Z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ mogą korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty:
• 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
• 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020