background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie  informuje, że od 26 listopada 2020 roku obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220 % kryterium dochodowego określonego w ustawie  o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

– 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.