background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Apel do Mieszkańców Lubartowa

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Lubartowa

W związku ze trwającym okresem zimowym, a co się z tym wiąże niskimi temperaturami powietrza, jak również potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji osobom najbardziej tego potrzebującym, zwracamy się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, jak i pozostałych osób, które z powodu wieku, niepełnosprawności, samotności, nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć swoich potrzeb.

Jeśli w swoim otoczeniu widzicie Państwo osoby potrzebujące pomocy, prosimy o nawiązanie kontaktu z odpowiednimi służbami, które podejmą stosowne działania.

Wszelkie informacje dotyczące osób potrzebujących prosimy kierować do:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie – tel. 81 855 44 50 koordynator ds. bezdomności Magdalena Targońska tel. 663 934 689
– Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie tel. 47 81 252 90.

Licząc na współpracę, mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania w zakresie rozeznania potrzeb osób zagrożonych wychłodzeniem, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.