background image
Zmiana rozmiaru czcionki: A A A

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania  COVID-19 przyznaje się  wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego, w przypadku, gdy złoży wniosek o dodatek mieszkaniowy z umieszczoną na wniosku  adnotacją -“wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” nie później niż w dniu 31 marca 2021r.

Szczegóły na stronie: Dodatki mieszkaniowe i energetyczne